+ Dịch vụ Kế toán 24h +

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Dịch vụ kế toán 24h

Sample image

Dịch vụ: Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu; Báo cáo thuế hàng tháng... Xem tiếp.

Sample image

Tư vấn thành lập doanh nghiệp và các vấn đề liên quan khác. Xem tiếp

Phục vị Quý khách hàng tốt nhất.

Kế Toán 24h đã giúp các doanh nghiệp nâng cao được công tác quản lý tài chính, kế toán, tư vấn thuế, báo cáo thuế...

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
Luôn tin tưởng làm hài lòng quý khách

Lợi nhuận ngày càng tăng
Quên đi nỗi lo về Thuế và Kế Toán, Doanh Nghiệp tập trung vào kinh doanh.

Tìm hiểu về thuế GTGT (Phần 2)

Email In PDF.
II. ÐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Ðịnh nghĩa đối tượng chịu thuế:
Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định cuả Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
2. Ðối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:
Ðối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm:
· Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thuờng của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu
Sơ chế thông thường là việc sơ chế gắn với quá trình sản xuất ra sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản mà các loại sản phẩm này qua sơ chế chưa trở thành loại sản phẩm, hàng hoá khác.
Ví dụ: Phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt các sản phẩm nông nghiệp; ướp đá, ướp muối, phơi khô cá, tôm và cá, sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản khác.
· Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền.
· Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu họach sản phẩm nông nghiệp.
· Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt
· Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê;
· Chuyển quyền sử dụng đất;
· Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm
· Dịch vụ tín dụng; kinh doanh chứng khóan; chuyển nhượng vốn; dịch vụ tài chính phái sinh, bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngọai tệ và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.
· Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi.
· Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ.
· Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ
· Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.
· Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
· Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
· Xuất bản, nhập khẩu và phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng họăc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; in tiền.
· Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện.
· Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc lọai trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành họat động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc lọai trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngòai sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.
· Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
· Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.
Hàng hoá bán cho tổ chức quốc tế, người nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.
· Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký với bên nước ngoài; hàng hoá, dịch vụ mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau.
· Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính.
· Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.
· Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến theo quy định của Chính phủ.
· Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật
· Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp được áp dụng mức thuế suất 0%.

3. Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng:
Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.
3.1 Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: bao gồm:
· Doanh nghiệp nhà nước,
· Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
· Các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
· Doanh nghiệp tư nhân
· Công ty trách nhiệm hữu hạn
· Công ty cổ phần.
· Hợp tác xã
· Tổ hợp tác
· Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác.
3.2 Cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ:
Bao gồm những người có kinh doanh độc lập, hộ gia đình, cá nhân hợp tác với nhau để cùng sản xuất kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân kinh doanh.
 


Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn Thuế - Kế Toán miễn phí.
DỊCH VỤ KẾ TOÁN 24H
Địa chỉ: 166/31/21 Lê Trung Đình, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

194 Hà Huy Giáp, p. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Email: info@ketoan24h.com

Website: http://www.ketoan24h.com
Tel: +84(8) 66575731 -
Fax +84(8) 37655480

 

Tại TP HCM

Hotline: 0908.677.841 - 0909.707.731

 

Tại TP Đà Nẵng

Hotline: 0905.631.168 - 0938.667.505

 

Bảng quảng cáo